Měřící přístroj
Měřený parametr

Datalogery -záznamníky

Datalogery -záznamníky

Datalogery slouží k monitorování a záznam různých parametrů prostředí s možností dalšího zpracování naměřených údajů, jako například sledování trendu teploty, vlhkosti, tlaku, intizity osvětlení, proudu, napětí a pod. a jejich archivace pro pozdější prokázání jakosti prostředí. 

Záznamníky - datalogery nevyžadují externí síťové napájení, mají lithiovou baterii s dlouhodobou životností. Konfigurace dataloggerů se provádí prostřednictvím softwaru KILOG, kde se nastaví intervaly ukládání, alarmy a celková doba měřicí kampaně. Stažené údaje je možné archivovat ve formě grafu a tabulky nebo exportovat pro další zpracování nebo distribuci.