Měřící přístroj
Měřený parametr

Detekce plynu

Detekce plynu