Měřící přístroj
Měřený parametr

Kapalinové manometry

Kapalinové manometry

Kapalinové manometry slouží k přesnému měření tlaku v potrubích, nádobách, průmyslových filtrech a pod. Barevná indikační kapalina poskytuje rychlé odečítání měřeného tlaku i na větší vzdálenost od manometru.

Pro měření vyšších tlaků nabízíme vertikální manometry, pro měření středních a nízkých tlaků máme v nabídce manometry se šikmým ramenem, které dokáží spolehlivě měřit i velmi nízký tlak v rozsahu 0 až 10 (50 Pa).

Tato metoda měření tlaku je spolehlivá, představuje absolutní metodu založenou na působení hmotnosti vzduchu na vodu ve spojené nádobě, to vytváří tlak. Kapalinové manometry umožňují měřit jak diferenční tlak, tedy rozdíl dvou tlaků, např. před a za filtrem (tlaková diference), tak i statický tlak v potrubí, tah spalin a pod., tj. rozdíl mezi tlakem v systému a barometrickým tlakem.