Měřící přístroje | Meratex

CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

Nejnovější články v rubrice: Emisie

Táto rubrika je zameraná na poskytovanie bezplatných informácií o problematike ochrany ovzdušia, aj keď názov rubriky evokuje primárny záujem o emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Je to namieste , pretože emisné znečisťovanie ovzdušia spôsobené človekom v dôsledku priemyselného vývoja hlavne od nástupu priemyselnej revolúcie iniciovalo ochranu ovzdušia a záujem o kvalitu životného prostredia na úrovni ako ich poznáme dnes. Cieľom tejto rubriky je sprístupniť súvislosti, ktoré túto problematiku spájajú do viac menej integrovaných aktivít. Jednotlivé okruhy by mali tvoriť relatívne ucelené informačné bloky, aj keď zďaleka nie vyčerpávajúce, čo do obsahu. Obsah tejto rubriky je rozdelený do nasledujúcich tematických blokov: 1. OVZDUŠIE, 2.MONITORING, 3.TECHNIKA.
Měřící přístroje
Kategorie
Nejčtenější na blogu
07.11.2011 | 5 příspěvků
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
24.10.2011 | 2 příspěvky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 1 příspěvek
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
25.10.2011 | 0 příspěvků
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
01.12.2011 | 0 příspěvků
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
24.10.2011 | 0 příspěvků
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
07.12.2011 | 0 příspěvků
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info