Měřící přístroje | Meratex

CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

Nejnovější články v rubrice: Články

Výstava AQUATHERM 2023 v Nitre

03.03.2023 | 0 příspěvků

Na letošní výstavě Aquatherm 2023 v Nitrě jsme představili dvě hlavní novinky v našem produktotním porfoliu. Hlavní novinkou byl nový analyzátor spalin NOVO od firmy Seitron, který navazuje na předchozí modelové řady a přináší nové inovace pro ještě pohodlnější obsluhu pro servisní techniky. Mezi hlavní inovace patří velký 7palcový dotykový displej, snadné připojení odběrové sondy jedním konektorem a speciální konektor pro současné měření tlaku plynu a analýzy spalin. Analyzátor spalin získal velkou pozornost návštěvníků, kteří ocenili jeho inovativní design a nové funkce. Další novinkou v naší nabídce byla kompletní nabídka přenosných přístrojů pro servis klimatizačních, chladírenských zařízení a také tepelných čerpadel pod názvem BE COOL od firmy Seitron.

 

Nové metódy merania teploty vo výrobnom procese

26.04.2017 | 0 příspěvků

Meranie teploty na rôznych stupňoch priemyselnej výroby je v dnešnej dobe nevyhnutné pre zaistenie vysokej kvality produktov a uspokojenie stale sa zvyšujúcich kvalitatívnych požiadaviek koncových odberateľov. Keďže náhle zmeny teploty vo výrobnom procese môžu znížiť stupeň kvality výsledného produktu, monitoring teploty je veľmi dôležitý.

 

Nová séria prevodníkov KIMO Instruments

14.06.2016 | 0 příspěvků

Firma KIMO Instruments uvádza na trh novú sériu prevodníkov rôznych parametrov prostredia.  Svojimi meracími rozsahmi a výstupnými parametrami nachádzajú prevodníky pre kontrolu a reguláciu parametrov prostredia využitie vo všetkých oblastiach priemyselnej výroby, pre vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu objektov. 

 

Nové prenosné prístroje KIMO class 50 a class 110

14.06.2016 | 0 příspěvků

Francúzska firma KIMO Instruments uvádza na trh v roku 2014 novú modelovú radu prenosných meracích prístrojov. Prístroje class 50 a 110 nahrádzajú predošlú sériu prístrojov, ktoré boli na trhu od roku 2008. Prístroje novej modelovej rady sú spoľahlivé a presné a slúžia hlavne na meranie rôznych parametrov prostredia.

 

Dataloggery KIMO Kistock

07.12.2011 | 0 příspěvků

Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho spracovania nameraných údajov. Záznamníky KIMO umožňujú sledovanie trendu a záznam teploty, vlhkosti, intenzity osvetlenia, prúdu a napätia. 

 

TÉMA MONITORING - Kontinuálny monitoring emisií

01.12.2011 | 0 příspěvků

Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Smernicou o znižovaní znečisťovania ovzdušia z priemyselných zdrojov”. Smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (IPPC directive) zahŕňa požiadavky na súhlas pre inštalácie monitoringu na nových a jestvujúcich zrojoch znečisťovania ovzdušia.

 

TÉMA MONITORING - Diskontinuálny monitoring emisií

25.11.2011 | 0 příspěvků

Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Výhodou oproti kontinuálnemu monitoringu sú značne nižšie náklady. Diskontinuálne emisné merania sa vykonávajú prevážne na takých zdrojoch, ktoré vypúšťajú nižšie množstvá emisií a teda podkročujú kritérium na povinnú inštaláciu kontinuálneho monitoringu podľa vyhlášky o monitorovaní.

 

TÉMA MONITORING - Všeobecne

25.11.2011 | 0 příspěvků

Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláciu a prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia a Vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 408/2003 Z.z. “o monitorovaní”. Pojem monitoring zahŕňa jednak kontinuálne a diskontinuálne meranie emisií s použitím emisných meracích systémov ako aj kalibráciu a funkčné skúšanie kontinuálnych emisných meracích systémov. 

 

Oxid uhoľnatý - "Tichý zabijak"

07.11.2011 | 5 příspěvků

Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“.  Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priemyselných pecí, kotlov a iných technologických zariadení spaľujúcich plynné, kvapalné a tuhé palivá. 

 

TÉMA OVZDUŠIE - Ozónová vrstva

25.10.2011 | 1 příspěvek

Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej časti atmosféry. Táto oblasť , zvaná stratosféra, sa nachádza vo výške viac než 10 km nad povrchom Zeme. Asi 90 % ozónu je tam obsiahnutých v “ozónovej vrstve”, ktorá nás chráni pred ultrafialovým žiarením zo Slnka. 

 
Měřící přístroje
Kategorie
Nejčtenější na blogu
07.11.2011 | 5 příspěvků
Oxid uhoľnatý je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu bežne známy ako „tichý zabijak“. Je vypúšťaný ako produkt spaľovania z priem...
24.10.2011 | 2 příspěvky
Znečisťujúca látka (polutant) je akákoľvek tuhá alebo plynná látka alebo zlúčenina, ktorá vzniká v dôsledku ľudskej činnosti alebo...
25.10.2011 | 1 příspěvek
Ozón je veľmi malá časť našej atmosféry, ale jeho prítomnosť je pre ľudstvo životne dôležitá. Väčšina ozónu sa nachádza vo vrchnej...
25.10.2011 | 0 příspěvků
Vedci sú presvedčení, že zvyšovanie koncentrácie určitých plynov v atmosfére spôsobuje klimatické zmeny. Tieto takzvané skleníkové...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Diskontinuálnymi emisnými meraniami sa v pravidelných intervaloch zisťuje emisná úroveň jednotlivých stacionárnych zdrojov znečisť...
01.12.2011 | 0 příspěvků
Na európskej úrovni inštalácia kontinuálneho monitoringu a súhlas orgánu ochrany ovzdušia na prevádzku boli najprv vyžadované “Sme...
24.10.2011 | 0 příspěvků
Znečisťovanie ovzdušia v Európe a Amerike sa po celé stáročia vnímalo ako nevyhnutný dôsledok ekonomického vývoja: ako cena, ktorú...
07.12.2011 | 0 příspěvků
Dataloggery KISTOCK od firmy KIMO Instruments slúžia na monitorovanie a záznam rôznych parametrov prostredia s možnosťou ďalšieho ...
25.11.2011 | 0 příspěvků
Pravidelný monitoring emisií má u nás legislatívny základ v Zákone o ovzduší č. 478/2002, ktorý ustanovuje požiadavky na inštaláci...
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info