Měřící přístroje | Meratex

CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit fyzický i právnické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel. Provozovatelem internetového prodeje je společnost: Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice, IČO: 43909213, IČ DPH:  SK2022526759


I. Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při objednávání, dodávkách a platbách za zboží mezi společností Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice - Slovensko (dále jen prodávající) a zákazníky (dále jen kupující).

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím:

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku číslo 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním a zákon č. 102/2014 CFU o ochorane spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku.

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami podnikající, se vztahují zejména ustanovení Obchodního zákoníku č.513 / 1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

II. Objednávka

Objednávka prostřednictvím e-shopu:

Nakupování v internetovém obchodě je možné po zaregistrování nebo bez registrace. Zaregistrováním účtu mohou být kupující informován o stavu objednávky, přehledu všech uskutečněných objednávek a o různých akcích a speciálních nabídkách pro registrované uživatele. Při nákupu bez registrace kupující vyplňuje své identifikační údaje jednorázově.

U obou typů registrací musí kupující uvést pravdivé jméno a příjmení (název firmy), poštovní adresu (fakturační adresu), telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ. Při registraci do spotřebitelského klubu je nutné uvést i heslo, které bude kupující používat pro přihlášení. Všechny údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

III.  Dodaní

Dodání zboží je možné prostřednictvím kurýra GLS/DPD s dobou doručení do 48 hodin (doručení je zpoplatněno dle aktuálního ceníku prodávajícího) nebo osobním vyzvednutím zboží na pobočkách prodávajícího. Doba dodání je ve většině případů 2-3 dní od momentu odeslání zboží (v případě zboží, které je skladem prodávajícího). Pokud prodávající nesplní závazek dodat zboží v uvedené lhůtě, má kupující právo od smlouvy odstoupit a prodávající je poviiný neprodleně vrátit kupujícímu všechny přijaté plnění na základě smlouvy.


IV. Cena, platobní podmínky a přepravné

Cena produktu je stanovena ceníkem na web stránce prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

Kupující hradí zboží platbou v hotovosti, dobírkou nebo převodem na účet (vkladem předem na účet prodávajícího). Při dodání produktu kurýrem platí kupující cenu za zboží + přepravné (které může zahrnovat i cenu dobírky). Způsob dopravy si zvolí kupující sám přes formulář objednávky v e-shopu.

Výška přepravního závisí na zvoleném způsobu platby a celkové částky uvedené na objednávce (bez ceny přepravního).

Cena dopravy prostřednictvým kurýra GLS:

Služba: Cena dopravy:
Kurýr GLS 120 Kč bez DPH (144 Kč s DPH)
Kurýr GLS + Dobírka 180 Kč bez DPH (216 Kč DPH)

Při osobním vyzvednutí se k celkové částce neúčtuje přepravní.


V. Převzetí zboží

Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou přepravní společností.

Při přebírání produktu je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy a to do 14 pracovní dní od převzetí zboží. Kupující má právo během této lhůty zboží rozbalit, co možná nejméně poškodit původní balení a odzkoušet zboží obvyklým způsobem jako při nákupu v kamenném obchodě. Při vrácení zboží je kupující povinen doložit i originální doklad o koupi a informovat prodávajícího emailem nebo vyplněním přiloženého formuláře o vrácení zboží. V případě odstoupení od smlouvy má spotřebitel právo na vrácení všech plateb, které od něj prodávající přijal, včetně nákladů na dopravu. Náklady spojené s doručením vráceného zboží hradí kupující (zboží poslán na dobírku nebude akceptován). Spotřebitel může odstoupit od smlouvy i před převzetím zboží. Kupující může při vrácení zboží požádat o výběr jiného zboží nebo požádat o vrácení peněz. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě do 5 pracovních dnů od splnění všech podmínek.

Formulář pro odstoupení od smlouvy: FORMULÁŘ . Přiložený formulář můžete vyplnit a poslat na emailovou adresu: predaj@meratex.sk


VII. Záruční doba a reklamace

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců, faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a kupující je povinen se řídit návodem na údržbu zboží. Reklamace se vztahují pouze na prokazatelné výrobní vady způsobené výrobcem, které byly zjištěny hned po doručení zboží, nebo během jeho používání. Reklamace se nevztahuje na vady způsobené kupujícím během běžného používání zboží.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Reklamace lze uplatnit posláním zboží na adresu společnosti: Meratex, s.r.o., Vozárova 5, 04017 Košice.

Reklamační formulář: REKLAMAČNÍ FORMULÁŘPřiložený formulář můžete vyplnit a poslat na emailovou adresu: predaj@meratex.sk


VIII. Záverečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek a ceníku společnosti. Při změně ceníku společnosti prodávající kontaktuje spotřebitele nebo oznámí tuto skutečnost na webstránce. Spotřebitel má právo při nevyhovující ceně po úpravě objednávku stornovat do 60 minut od momentu přijetí objednávky.

Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Orgán dozoru

Dohled nad dodržováním povinností provozovatele je Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát SOI pro Košický kraj (Slovensko), Vrátna č.3, 04379 Košice 1 obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele, tel. č.: tel. č .: 055/6220 781

fax. č .: 055/6224 547, e-mail: ke@soi.sk
 
Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 01. 12. 2020.

Přejeme Vám příjemné nakupování v našem internetovém obchodě!
Měřící přístroje
Kategorie
Kategorie
x
Kontaktní formulář

Pokud máte nějaké otázky, napište nám.

Máte otázku?
Kontaktujte našeho manažera daného produktu a my se Vám pokusíme v co nejkratším čase ozvat zpět.
Viliam Demko
Manažer produktu
+421 905 981 084
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info