Měřící přístroje | Meratex

CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkům naší webové stránky, svěřujete nám vaše osobní údaje. Naše firma odpovídá za jejich ochranu a bezpečnost. Údaje, které o vás zpracováváme jsme získali na základě vzájemného obchodního vztahu a chceme Vás ujistit, že zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Správce osobních údajů

Provozovatelem zpracování osobních údajů je společnost Meratex s.r.o. se sídlem Vozárová 5, 040 17 Košice, IČO 43 909 213, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Košice I, oddíl sro, vložka číslo: 21037 / V, která provozuje e-shop www.meratex.sk, www.meratex.cz , www.detektory-plynu.sk, zpracovává vaše osobní údaje, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho.

Kontaktní údaje na správce: tel. 0905981084, predaj@meratex.sk

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Společnost Meratex, s.r.o. zpracovává následující osobní údaje, a to z následujících důvodů:

  • Objednávky prostřednictvím e-shopu, emailem, telefonicky:
Seznam osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační údaje, email, telefonní číslo, údaje o dodací adrese, jméno firmy, IČO, DIČ, údaje o bankovním účtu.

Důvod sběru: Pro plnění smlouvy a fakturaci, abychom mohli vyřídit vaši objednávku. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Prodávající jako provozovatel bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů kupujícího bude prováděno prodávajícím v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění z kupní smlouvy, v níž vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.
  • Vedení účetnictví
Seznam osobních údajů: fakturační údaje potřebné k vyřízení objednávky

Důvod sběru: Pokud jste zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  • Newslatter
Seznam osobních údajů: e-mailová adresa

Důvod sběru: E-mailovou adresu využíváme za účelem zasílání obchodních sdělení.

Prodávající jako provozovatel bude za účelem posílání newslattera vyžadovat souhlas se zpracováním emailové adresy pro účely zasílání newslattera.
  • Kontaktní formulář a poptávka na cenu
Seznam osobních údajů: Jméno, příjmení, jméno firmy, telefonní číslo

Důvod sběru: Poskytnutí informací, které jsou potřebné jsou nezbytné pro dosažení budoucího smluvního plnění.

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám

K osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Pro zajištění dalších zpracovatelských operací využíváme služby a aplikace zprostředkovatelů.

seznam:
  • DPD kurýr, GLS kurýr, Slovenská pošta - poštovní a doručovací služby
  • Google - google Analytics
  • cookies
Návštěvník který vyplní formulář na stránce, souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv.

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: predaj@meratex.sk

Právo na informace - je plněné již touto informační stránkou se zásadami zpracováním osobních údajů.

Právo na přístup k informacím - kdykoliv nás můžete vyzvat a doložíme vám ve lhůtě 30 dnů, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Právo na doplnění a změnu osobních údajů - jestliže se u vás něco změní nebo jsou jakékoliv vaše osobní údaje zastaralé či neúplné.

Právo na omezení zpracování - můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, myslíte si, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje vymazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezení rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování - např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na vymazání (být zapomenut) - vašim dalším právem je právo na vymazání (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme všechny vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Pro zajištění práva na vymazání potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem

Stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů -Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme velmi rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydané žádné jiné třetí straně.
Měřící přístroje
Kategorie
Kategorie
x
Kontaktní formulář

Pokud máte nějaké otázky, napište nám.

Máte otázku?
Kontaktujte našeho manažera daného produktu a my se Vám pokusíme v co nejkratším čase ozvat zpět.
Viliam Demko
Manažer produktu
+421 905 981 084
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info