CZ SK
+421 907 992 078
Poradenství na

Pyrometry a infračervené snímače

Nabízíme nejširší nabídku pyrometrů - bezkontaktních snímačů teploty na principu infračervené technologie s pevnou instalací. Infračervené snímače teploty od firmy OPTRIS GmbH jsou navrženy pro použití ve všech odvětvích průmyslu, při výzkumu a v laboratořích pro rychlé a přesné měření teploty hlavně tam, kde není možné použít klasické snímače (Pt100, termočlánky a jiné). Naše nabídka od firmy OPTRIS zahrnuje pyrometry s rozsahem od -40 ° C až do 2200 ° C, které mají snímače se specifickými vlnovými délkami pro měření teploty nejrůznějších druhů povrchů (jako sklo, tavenina kovů, kovy, plasty, tenké fólie, asfalt, rychle se pohybující produkty a jiné). Ke bezkontatkním snímačům - pyrometrům nabízíme široký výběr příslušenství pro instalaci, ochranu před prachem, teplem, jiným znečištěním a také procesní rozhraní pro zpracování výstupních signálů (analogové, digitální zpracování)

Hlavní oblasti použití jsou:

 • Výroba potravin
 • Výroba a výlisky plastů
 • Hutní průmysl, měření teploty při tepelném zpracování kovů, taveniny
 • Výroba skla a skleněných výrobků
 • Výroba fólií a pásových navíjených výrobků
 • Kontrola teploty povrchu při pokládce asfaltu
 • Rychlé měření teploty při tepelném zpracování výrobků v průmyslových pecích
 • Měření teploty pohybujících se výrobků na pásu
 • Elektrotechnický průmysl, přenos energií

Použití bezkontaktních pyrometrů ve výrobě a při kontrole kvality produktů může mít inovativní přínos, protože infračervená technologie měření teploty v současnosti představuje vysoký stav techniky - High Technology.

Zobrazit více

 • Měřicí rozsah od -40 do + 2200 ° C, podle typu a účelu použití
 • Různé vlnové délky snímací hlavy podle typu povrchu: 8-14 µm, 1,6 µm, 2,3 µm, 5 µm a jiné
 • Měření teploty z jakékoliv vzdálenosti od povrchu
 • Měření terče s průměrem od 0,8 mm
 • Pevná nebo nastavitelná emisivita
 • Analogový výstup 4-20 mA, termočlánkový výstup, RS485, MODBUS
 • Procesní rozhraní - skříňka s displejem a klávesami pro nastavení různých parametrů
 • USB výstup pro přímé připojení na PC
 • Měřicí systém sestávající z více snímačů s centrálním sběrem údajů
 • Měření teploty materiálu přes sklo - např. plnění potravin do lahví
 • PC software pro měření a záznam teploty v reálném čase - online
 • Aplikace pro smartfon, přes USB


Klasické měřící sondy se snímačem Pt100 nebo termočlánkem jsou někdy nevhodné pro konkrétní měření teploty. Mohou mít pomalou odezvu na změnu teploty v intervalu od několika sekund do několika minut podle konstrukce snímače. Navíc kontaktní měření teploty někdy není možné použít kvůli pohybujícím se předmětem nebo vysokému elektrickému napětí. Naproti tomu, infračervený teploměr poskytuje rychlé měření s dobou odezvy v milisekundách, bez kontaktu s materiálem a může být použit na pohybujících se a rotujících předmětech, korozivních površích i pod elektrickým napětím.

V následujících bodech jsou popsány aplikace, při kterých je výhodné použít bezkontaktní infračervené měření teploty:

 1. Pokud je povrch příliš horký pro měření s použitím termočlánku.
 2. Pokud je povrch příliš velký pro přesné měření bez více termočlánků. Jeden IČ snímač teploty může být použit k měření (skenování teploty) velké plochy.
 3. Pokud se objekt pohybuje, rotuje a měření povrchu s termočlánkem není možné.
 4. Pokud má povrch vysoký elektrický potenciál a použití kovového termočlánku může být nebezpečné.
 5. Pokud je objekt měření příliš malý a přiložený termočlánek může výrazně ovlivnit teplotu povrchu.
 6. Pokud je potřeba měřit teplotu taveniny kovů při výrobě a odlévání.
 7. Pokud je potřeba měřit teplotu skla při výrobě a zpracování (i pohybujícím se výrobky).
 8. Pokud je objekt křehký a vlhký a neumožňuje přiložit teplotní sondu.
 9. Pokud je proces příliš chemicky aktivní a může reagovat s přiloženým termočlánkem.
 10. Pokud je objekt v atmosféře (napr. CO2).
 11. Pokud je objekt nedostupný pro teplotní sondu.
 12. Pokud je objekt v blízkosti komponentu, který produkuje elektrické nebo magnetické pole (elektrotechnický průmysl).
 13. Pokud může být objekt kontaminován kontaktem termočlánku.

Mnohé takové problémy je možné obejít použitím infračervených teploměrů - pyrometrů, které jsou schopny rychle a přesně změřit teplotu tuhých a kapalných povrchů bezkontaktně z určité vzdálenosti.

Pro výběr nejvhodnějšího bezkontaktního snímače teploty slouží tato tabulka.

CO POTŘEBUJEME VĚDĚT

V ČEM NÁM TO POMŮŽE PŘI VÝBĚRU

Teplotní rozsah cíle měření - měřeného povrchu

Teplotní rozsah snímače

Materiál měřeného povrchu

Měřící vlnová délka / Nastavení emisivity

Kvalita a typ povrchu (čistý, špinavý, lesklý, matný, hrubý, hladký, natřený, oxidovaný)

Měřící vlnová délka / Nastavení emisivity

Velikost cíle - měřené plochy

Optický poměr

Vzdálenost měření

Optický poměr

Teplota okolí

Nechlazený, chlazený snímač, speciální snímač

Jsou nějaké překážky mezi snímačem a povrchem? (Pára, kouř, prach, plamen, stroj)

Ofukování vzduchem

Měřící vlnová délka

Zpracování výkyvů (peak – valley)

Jak bude použito měření?

Typ výstupu (analogový signál, USB, MODBUS, smartfón)

Zobrazení teploty na displeji

Záznam teploty – dataloger

Možnosti konfigurace

Pyrometr Optris CS LT

Infračervený pyrometr Optris CS LT je perfektně navržen pro měření malých a úzkých povrchů. Robustní měřící hlava byla navržena pro měřicí rozsahy od -40 ° C do 1030 ° C a snímač může být použit v prostředí s okolní teplotou až do 80 ° C bez dodatečného chlazení. NÍZKÁ CENA!
3 120 Kč 2 600 Kč bez DPH

Pyrometr Optris CSmicro LT LTH

Optris uvádí na trh novou produktovou sérii IČ pyrometrů, které díky mini rozměrům a robustnosti pláště, jsou speciálně určeny pro umístění v malých a stísněných prostorech pro použití v různých odvětvích průmyslu.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CSmicro LT HS - rozlišení 0,025K

Optris uvádí na trh novou produktovou sérii IČ pyrometrů, které díky mini rozměrům a robustnosti pláště, jsou speciálně určeny pro umístění v malých a stísněných prostorech pro použití v různých odvětvích průmyslu. Umožňuje měřit nejmenší rozdíly teplot - 0,025 K.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CSmicro - pro kovové povrchy

Měření teploty kovových povrchů a taveniny. Měřící rozsah až do + 1600 ° C. Malé rozměry snímače.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT

Pyrometry Optris CT jsou vybaveny jedním z nejmenších infračervených snímačů s vysokým rozlišením 22:1. Navíc nabízí širokou variabilitu měřících rozsahů, volitelných analogových a digitálních výstupů zabudovaných v elektronické skříňce. Model CTex LT je určen i do výbušného prostředí.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT FAST - s rychlou odezvou

Infračervený snímač Optris CT FAST je speciálně vyvinutý pro rychlé měření teploty pohybujících se předmětů. Extrémně krátká doba odezvy - pouhých 6 ms.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT HOT - pro vysokou okolní teplotu

Infračervený snímač Optris CT HOT byl speciálně vyvinut pro extrémně vysoké okolní teploty. Odolná měřící hlava snímače umožňuje použití až do teploty + 250 ° C bez dodatečného chlazení.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT 1M/2M/3M - pro měření kovů

Infračervené snímače Optris CT 1M / 2M / 3M jsou speciálně vyvinuty pro přesné měření teploty kovových povrchů a taveniny kovů až do +2200 ° C. Krátká specifická vlnová délka pro přesné měření.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT G5 - měření teploty skla

Infračervený snímač Optris CT G5 je speciálně určen pro měření teploty skla. Krátká specifická vlnová délka pro přesné měření teploty.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CSlaser

Pyrometry CTlaser mají snímače s vysokým rozlišením (optickým poměrem) od 50: 1 až po 300: 1 a jsou určena pro měření teploty běžných povrchů, kovů při odlévání a tepelném zpracování a také skla při tavení a zpracování. Dvoupaprskový laser usnadňuje zamření na malé ploše.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CTlaser

Pyrometry CTlaser mají snímače s vysokým rozlišením (optickým poměrem) od 50: 1 až po 300: 1 a jsou určena pro měření teploty nekovových povrchů, kovů při odlévání a tepelném zpracování a také skla při tavení a zpracování. Pyrometry série CSlaser mají elektronickou skříňku s displejem pro nastavení různých provozních parametrů.
Cena na vyžádání

Pyrometr Optris CT XL

Pyrometr CT XL je speciálně navržen pro měření vysoké teploty při laserovém zpracování materiálů jako je řezání a svařování kovů. Optika snímače je chráněna speciálním filtrem, aby nebylo měření ovlivněno radiací z laseru.
Cena na vyžádání
Měřící přístroje
Kategorie
Kategorie
x
Filtr
Rozdělení
Určitě nepřehlédněte
Akce a novinky
Soubory cookies nám pomáhají zlepšovat naše služby. Pokračováním v procházení této stránky souhlasím s použitím souborů cookies.
Více info